De voorbereiding voor de Vechtdal Slipjacht 2022 zijn weer vol aan de gang!
 
De start is om 14:00 bij Clare feyoena 
 
Namens het Jachtcommite, Gerrit Kampman