Wil jij met je uitslag op de Facebook pagina en in de toren stuur dan je uitslag naar

Uitslagen@sallandruiters.nl

Ilona Klingenberg zal dit dan verwerken.